REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU "POCHWAL SIĘ KLASYKIEM"


I. Postanowienia wstępne

Umieszczając wpis w serwisie strony motolegends.pl/, użytkownik potwierdza, że akceptuje ten regulamin. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres info@motolegends.pl/ Strona motolegends.pl/ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu; informacja o ewentualnych zmianach zostanie umieszczona na tej stronie.

II. Definicje

1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, korzystającą z serwisu „Pochwal się klasykiem”. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 2. Serwis - wyodrębniona tematycznie część strony motolegends.pl/, w ramach której dodawane są wpisy użytkowników do Galerii „Pochwal się klasykiem”. 3. Wpis – treść wraz z zdjęciami opublikowana przez użytkownika w serwisie „Pochwal się klasykiem”. 4. Formularz – specjalna zakładka w Serwisie umożliwiająca Użytkownikowi opublikowanie wpisu na serwisie „Pochwal się klasykiem”.

III. Zasady korzystania serwisu „Pochwal się klasykiem”.

1. Uczestnictwo i korzystanie z serwisu „ Pochwal się klasykiem” jest nieodpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z serwisu, w szczególności za publikowane w jej ramach Materiały i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez stronę www.motolegends.pl/. 2. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość opublikowania wpisu wraz z dodaniem zdjęcia po uprzednim wypełnieniu formularzu oraz ma możliwość wyrażenia opinii dotyczących treści publikowanych w Serwisie za pomocą komentarzy. 3. Wpis przesłany za pomocą formularza na adres info@motolegends.pl/ będzie opublikowany po uprzednim zatwierdzeniu przez administratora strony. 4. Użytkownik akceptuje fakt, iż opublikowane przez niego wpisy na serwisie „Pochwal się klasykiem” będą publicznie dostępne dla osób korzystających z Serwisu oraz, że mogą zostać przez innych Użytkowników skomentowane bądź ocenione. 5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela serwisu w celu administracji wpisu. 6. Autor wpisu przesyłająć w formularzu zdjęcie potwierdza, że posiada prawa autorskie do ich opublikowania. 7. Serwis motolegends.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za wpisy twórców, na których prezentowane są zdjęcia/elementy graficzne naruszające prawa autorskie lub naruszające prawo wykorzystania czyjegoś wizerunku. 8. Serwis motolegends.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i ich zdjęcia. 9. Administrator ma prawo odrzucić wpis użytkownika jeśli będzie: zawierać treści obraźliwe, przekleństwa, naruszać dobra moralne. 10. Administrator może edytować dane wpisu w celu poprawy błędów 11. Użytkownik publikując wpis udziela stronie motolegends.pl/ nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego wpisu w celu promocji strony na mediach społecznościowych. 12. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie na edycję swoich wpisów lub ich usunięcie. W tym celu, prosimy o kontakt pod adresem email info@motolegends.pl/